چند رسانه‌ای مرکز احیا اندیشه و سیره علوی        


نهج البلاغه - تعلیم و تربیت در نهج البلاغه

دکتر طیب‌نیا - تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - فصل دهم

دکتر طیب‌نیا

تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - فصل دهم

توضیحات: جلسات هفتگی مرکز احیاء اندیشه و سیره علوی

مبانی تعلیم و تربیت، سنت هدایت - 2

مبانی تعلیم و تربیت، سنت آزمایش - 1

مبانی تعلیم و تربیت، سنت آزمایش - 2

مبانی تعلیم و تربیت، سنت امداد

مبانی تعلیم و تربیت، سنت امهال، املاء و استدراج