چند رسانه‌ای مرکز احیا اندیشه و سیره علوی        


نهج البلاغه - تعلیم و تربیت در نهج البلاغه

دکتر طیب‌نیا - تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - فصل هشتم

دکتر طیب‌نیا

تعلیم و تربیت در نهج البلاغه - فصل هشتم

توضیحات: جلسات هفتگی مرکز احیاء اندیشه و سیره علوی

مبانی تعلیم و تربیت، عظمت جهان آفرینش (عالم شهادت)

مبانی تعلیم و تربیت، عظمت جهان آفرینش (عالم غیب و ملائکه)

مبانی تعلیم و تربیت، عظمت جهان آفرینش (عالم غیب و ملائکه -جلسه دوم)

مبانی تعلیم و تربیت، عظمت جهان آفرینش (عالم غیب و جن)

مبانی تعلیم و تربیت، شیطان شناسی - 1