چند رسانه‌ای مرکز احیا اندیشه و سیره علوی        


کارگاه آموزشی طعم شیرین تربیت

استاد خرم‌زاده - بازی شناسی و مهارت‌های بازی‌سازی برای کودکان

استاد خرم‌زاده

بازی شناسی و مهارت‌های بازی‌سازی برای کودکان

توضیحات: مهارت‌های قصه‌گویی برای کودکان.

جلسه اول

جلسه دوم