چند رسانه‌ای مرکز احیا اندیشه و سیره علوی        


کارگاه آموزشی طعم شیرین تربیت

استاد جعفری - بازی شناسی و مهارت‌های بازی‌سازی برای کودکان

استاد جعفری

بازی شناسی و مهارت‌های بازی‌سازی برای کودکان

توضیحات: شیوه‌های دل‌بستگی، تأثیر تولد فرزند جدید و انجام آزمون سبک مادری و در نهایت به تحلیل تست‌های انجام‌شده با تیتر من چه سبک مادری دارم.

جلسه اول

جلسه دوم

جلسه سوم

جلسه چهارم